Möte 2016-06-15

Socialnämnden
18:30 - 20:15 Debatten