Möte 2016-09-28

Socialnämnden
18:45 - 19:45 Debatten