Möte 2016-11-09

Socialnämnden
18:45 - 20:30 Debatten