Möte 2016-12-07

Socialnämnden
18:00 - 18:30 Debatten