Möte 2016-12-15

Socialnämnden
18:00 - 18:15 Debatten