Möte 2017-02-08

Socialnämnden
16:00 - 17:30 Debatten