Möte 2017-05-19

Socialnämnden
08:30 - 09:15 Debatten