Möte 2017-06-27

Socialnämnden
08:30 - 09:15 Debatten