Möte 2017-08-23

Socialnämnden
08:30 - 10:30 Debatten