Möte 2017-08-23

Socialnämnden
08:30 - 09:00 Debatten