Möte 2017-09-27

Socialnämnden
18:30 - 20:45 Debatten