Möte 2017-11-08

Socialnämnden
18:00 - 21:00 Debatten