Möte 2017-12-06

Socialnämnden
18:00 - 20:15 Debatten