Möte 2017-12-20

Socialnämnden
18:00 - 18:15 Debatten