Möte 2018-01-17

Socialnämnden
18:00 - 18:30 Debatten