Möte 2016-11-23

Socialnämndens arbetsutskott
18:00 - 19:30 Debatten