Möte 2017-02-01

Socialnämndens arbetsutskott
16:00 - 17:00 Debatten