Möte 2017-06-01

Socialnämndens arbetsutskott
16:00 - 17:15 Debatten