Möte 2017-09-13

Socialnämndens arbetsutskott
16:00 - 17:45 Debatten