Möte 2017-10-25

Socialnämndens arbetsutskott
16:00 - 17:45 Debatten