Möte 2017-11-22

Socialnämndens arbetsutskott
16:00 - 16:45 Debatten