Möte 2018-01-31

Socialnämndens arbetsutskott
16:00 - 17:15 Debatten