Möte 2018-02-21

Socialnämndens arbetsutskott
16:00 - 17:30 Debatten