Möte 2016-12-08

Tekniska nämnden
17:30 - 19:30 Debatten