Möte 2017-01-26

Tekniska nämnden
18:00 - 18:45 Debatten