Möte 2017-02-15

Tekniska nämnden
18:00 - 19:15 Debatten