Möte 2017-05-04

Tekniska nämnden
18:15 - 19:00 Debatten