Möte 2017-06-08

Tekniska nämnden
18:30 - 19:00 Debatten