Möte 2017-09-21

Tekniska nämnden
18:00 - 19:00 Debatten