Möte 2017-09-28

Tekniska nämnden
18:30 - 19:15 Debatten