Möte 2017-12-14

Tekniska nämnden
18:00 - 19:15 Debatten