Möte 2018-01-25

Tekniska nämnden
18:00 - 18:20 Debatten